Πανεπιστήμιο της Κύπρου, απο την Ελλάδα. Σχεδιάστηκε νέα σελίδα σε Joomla, responsive και με html5 προσθήκες.